piątek, 30 października 2015

Z czego może wynikać niechęć dzieci do nauki ?


Ostatnio często zgłaszają się do mnie rodzice z problemem, który przedstawiają jako niechęć dzieci do nauki.
Dzieci z trudnościami rozwojowymi wymagają dłuższej diagnozy i odpowiednio dostosowanej terapii. Każde dziecko z tzw. kłopotami w nauce powinno być obserwowane przez nauczyciela, jeśli jego pomoc nie wystarczy – należy dziecko skierować na diagnozę psychologiczno-pedagogiczną. Brak chęci do nauki lub spodziewanych postępów może wynikać z różnych trudności dziecka, które nie zawsze są widoczne dla rodzica czy nauczyciela. Nie warto więc denerwować siebie i dziecka przy pracach domowych, zanim nie zasięgniemy rady specjalisty.
Uczniowie z dysleksją czyli specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu mogą prezentować niechęć do nauki, bo zwyczajnie sprawia im trudność przeczytanie i zrozumienie tekstu, choć są zdolni do zapamiętania i powtórzenia tego tekstu ze słuchu. A inni mogą mieć kłopot z pamięcią słuchową. Deficyty uwagi również są dużym utrudnieniem dla dziecka uczącego się. Zanim dziecko straci motywację do nauki, warto o tym porozmawiać z nauczycielem, a jeśli trzeba - z pedagogiem lub psychologiem.
Wczesne rozpoznanie i odpowiednia diagnoza trudności szkolnych są podstawą sukcesu szkolnego dziecka. Bywa jednak, że niechęć do nauki ma bardziej psychologiczne powody i wówczas pomocna staje się psychoterapia.
Zapraszam do gabinetu rodziców dzieci, które mają trudności z nauką.
www.psychoterapia-job.pl

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz