środa, 25 listopada 2015

Co dalej z sześciolatkami ?Trwa dyskusja nad losem 6-latków. Czy za rok pójdą we wrześniu do szkoły ?
Niepokoje rodziców rosną, bo politycy kreują znów nową rzeczywistość dla ich dzieci. Jedni chcą posłać swoje 6-letnie pociechy do szkoły, inni już szukają możliwości pozostawienia dziecka w przedszkolu. Kto o tym ostatecznie zadecyduje?
Nasuwa się tu brutalna odpowiedź – ten, kto ma władzę czyli obecny rząd.
A co z rodzicami ?
A gdzie w tym wszystkim dziecko i jego potrzeby?
Rząd może wydać odpowiednie regulacje prawne, a rodzice mogą próbować je omijać. Mamy przykład z ubiegłego roku, kiedy to nastąpił szturm na poradnie psychologiczno-pedagogiczne w całej Polsce, gdyż niektórzy rodzice bardzo chcieli uzyskać opinię, że ich dziecko nie osiągnęło dojrzałości szkolnej.
Z kolei część rodziców posyłając dziecko do szkoły chciała udowodnić, że ich dziecko właśnie do szkoły się nadaje i to bez badań i bez opinii specjalisty.
Sytuacja przymusu wzbudziła w ludziach bunt, stąd też pewnie te dwie skrajne postawy. Sama przeżyłam to podwójnie, jako terapeuta wspierający dzieci i rodziców w tej sytuacji i jako matka 6-latka.

Jesteśmy mądrzejsi o zeszłoroczne doświadczenia związane z koniecznością pójścia dzieci sześcioletnich do szkoły. Warto teraz skupić się  na dziecku i jego potrzebach.  Dzieci sześcioletnie zyskały uwagę dorosłych, niech ta uwaga będzie skierowana na wspieranie ich rozwoju. Dojrzałość szkolną 6-latka może sprawdzić psycholog lub pedagog bez względu na to, czy będzie obowiązek szkolny dla tych dzieci we wrześniu, czy nie. Badanie to ma służyć rodzicom, nauczycielom i specjalistom, aby mogli  wzmacniać mocne strony dziecka, a nad słabszymi pracować. I do tego miała służyć klasa 0, która dawała czas na wyrównanie szans dzieciom.

Jeżeli masz jakiekolwiek obawy, bądź chcesz się dowiedzieć więcej na temat rozwoju Twojego dziecka -  zapraszam.

Katarzyna Deniusz-Job
www.psychoterapia-job.pl
gabinet@psychoterapia-job.pl

Prawo autorskie: <a href='http://pl.123rf.com/profile_sergein'>sergein / 123RF Zdjęcie Seryjne</a>